Provincie zorgt voor winteronderhoud aan 3.653 km waterlopen

In oktober gaat de Provincie West-Vlaanderen van start met het jaarlijkse winteronderhoud van de onbevaarbare waterlopen. De werken duren tot eind december en bestaan voornamelijk uit het uitmaaien van de bodem- en oevervegetatie.

Het jaarlijks wegmaaien van de vegetatie is belangrijk omwille van veiligheidsredenen. In het voorjaar en de zomer ontwikkelt de beekvegetatie fors. In het najaar belemmert de uitgebloeide vegetatie de vlotte doorstroming van het vele water in de winter. De waterloop heeft in deze periode zijn volle afvoercapaciteit nodig. De maaiwerken zorgen tevens voor de verjonging van de vegetatie waardoor de oevers stevig en stabiel blijven.
De onderhoudswerken worden telkens uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers.

3.653 km waterlopen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Provincie. In het noorden gebeurt het beheer van de waterlopen door de polderbesturen; in de rest van de provincie door het provinciebestuur. De Provincie West-Vlaanderen staat in voor alle kosten.

Winteronderhoud

 

  


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Enterprise en Geocortex Essentials als ondersteunende technologie. De Gis West geoloketten worden ondersteund door alle browsers die de HTML5 technologie ondersteunen zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

De oude Gis West Silverlight geoloketten zijn nog beschikbaar, maar worden niet meer ondersteund door Google Chrome en Mozilla Firefox worden vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Vragen/suggestie/problemen kunnen doorgegeven worden via giswest@west-vlaanderen.be

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.