De GRB-skeletbestekken vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die ervoor zorgen dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. Tijdens de workshop worden de GRB-skeletbestekken toegelicht en een aantal tips gegeven over de manier waarop de GRB-skeletbestekken kunnen opgenomen worden in een technisch bestek. Verder bekijken we ook hoe een aangeleverd (as-built)plan, opgesteld volgens de GRB-skeletbestekken, kwalitatief kan beoordeeld worden door de opdrachtgever. We staan vooral stil bij een juiste opdrachtomschrijving om tot een goed as-builtplan of opmetingsplan te komen. Tot slot lichten toe wat het AGIV met deze as-builtplannen zal doen in het kader van de actualisatie van het GRB.

 

 

Doelgroep

Deze workshop richt zich tot opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, nutsbedrijven, … die technische bestekken publiceren. Om een optimale wisselwerking tussen de lesgever en de deelnemers mogelijk te maken, is het aantal deelnemers per workshop beperkt. Daarom wordt er slechts 1 deelnemer per gemeente/instantie toegelaten. 
Landmeters, werftoezichters, … die specifiek geïnteresseerd zijn in opleidingen rond het GRB-skeletbestek, verwijzen we graag door naar de opleiding GRB-skeletbestekken. Hier vind je meer informatie over de GRB-skeletbestekken.
Dit is geen opleiding voor landmeters, noch worden er punten voor toegekend!

 

Programma

10u00 – 12u15: toelichting GRB-skeletbestekken + AGIV-website 
12u15 – 13u00: broodjeslunch 
13u00 – 13u30: vastleggen inhoudelijke bepalingen van een technisch bestek 
13u30 – 15u00: uitwerken van een algemeen en individueel plan van aanpak op basis van een praktisch voorbeeld 
15u00 – 16u00: aanleveren as-builtplannen en uitvoeren (digitale) kwaliteitscontroles

 

Praktisch

De workshop duurt een hele dag, broodjeslunch is inbegrepen.

Inschrijvingen

Inschrijven kan via https://www.agiv.be/agenda/2015/februari/grb-skeletbestekken-integreren-in-technisch-bestek-11-02-2015