GDI-decreet in werking

In de editie van 7 oktober van het Staatblad wordt het "Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI" gepubliceerd". Dit zorgt ervoor dat het GDI decreet in werking is getreden.

Biologische waarderingskaart - versie 2

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). Deze kaart is aangemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Vlottere toegang tot en gebruik van de GDI

De Vlaamse Regering heeft op 25 juni 2010 een besluit principieel goedgekeurd waarmee de overheidsinstanties in Vlaanderen een vlottere toegang verkrijgen tot de Geografische Data-Infrastructuur van Vlaanderen. Naast de kosteloze toegang worden de formaliteiten beperkt tot een minimum. Meer info

P-CRAB en Adressenmonitor

Met de lancering van P-CRAB en de Adressenmonitor op de Gis West Infonamiddag wil de provincie West-Vlaanderen een knooppunt vormen om de uitwisseling tussen het gemeentelijk bestand (GRAB) en het Vlaams bestand (CRAB) zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op deze pagina wordt het project nader toegelicht en kunt u de Adressenmonitor raadplegen voor uw eigen gemeente.

Lancering bedrijvendatabank Waregem

In het kader van het Europese project LoG-IN, waarin de provincie als subpartner participeert, heeft Intercommunale Leiedal de mogelijkheden van het gebruik van KBO (= kruispuntbank ondernemingen) onderzocht. Deze gegevens werden gekoppeld aan de adrespuntenkaart zoals die in het kader van GIS WEST wordt opgebouwd.

Blankenberge lanceert geoloket Ruimtelijke Ordening

Blankenberge heeft een geoloket ontwikkeld waarmee informatie met betrekking tot de op een perceel geldende voorschriften en plannen ontsloten wordt.
Het wil een antwoord bieden twee vragen:
- Hoe kun je op een vlotte manier de actuele voorscriften en plannen voor een bepaald perceel inkijken?
- Hoe bereiken we zowel de expert in de vastgoedsector als een leek voor wie een reeks essentiële bouwvoorschriften volstaan.

Pagina's