Blankenberge: Webapplicatie voor Begraafplaatsen

Aan de begraafplaats in de Scharebrugstraat staat een nieuwe infozuil waar de bezoekers opzoekingen kunnen verrichten. De bezoeker kan de naam van de overledene intikken, eventueel aangevuld met geboortejaar en overlijdensjaar, en zal de informatie over de juiste locatie van het graf, urne, columbarium of strooiweide kunnen aflezen.  Ook wie interesse heeft in historisch waardevolle graven, zal die via de infozuil kunnen terugvinden.  Naast de infozuil op de begraafplaats zelf, is de zoekmodule op de website van Blankenberge gezet, zodat u ook thuis dezelfde informatie kan terugvinden.

Atlas der Buurtwegen als pdf beschikbaar.

De wijzigingen, overzichts- en detailkaarten van de Atlas der Buurtwegen zijn nu ook beschikbaar als pdf.

Nieuwe versie Gis West Extensie

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de Gis West Extensie voor ArcGis 10 Desktop (Gis West Extensie 10.0 Rev).

Stand van zaken Middenschalige Vluchten

Samen met AGIV heeft de provincie opnieuw de opdracht uitgeschreven voor de aanmaak van een middenschalige orthofoto. Het vliegseizoen is verlopen op 15 april, helaas werden nog geen beelden gemaakt van onze provincie.

www.giswest.be in een nieuw kleedje

Na vijf mooie jaren werd het tijd om de website eens op te frissen.

Hoewel www.giswest.be er nu helemaal anders uitziet, is er aan de bestaande functionaliteit niets veranderd. U kunt nog steeds dezelfde geoloketten bezoeken en dezelfde informatie opzoeken. Deze kunt u terugvinden via de menubalk bovenaan elke pagina.

 

Update Geoloket Knokke-Heist

Op het geoloket bouwvoorschriften van Knokke-Heist werden de vergunningen (officieel vergunningenregister) toegevoegd. Het volledige loket werd bij deze bijgewerkt (naar Flex) en gerestyled.

Het nieuwe geoloket is via volgende link te bereiken:

http://extra-gis-01.cevi.be/geoloketten/knokke-heist/stedenbouw

Aanpassing GIS West Extensie

De Gis West Extensie is ook aangepast aan het ArcGis 10 platform. Deze extensie werd al voorgesteld op de Gis West infonamiddag en is beschikbaar sinds november 2011. Als er nog een beta versie of oude versie van de Gis West Extensie geïnstalleerd is, gelieve die te vervangen door de versie die kan gedownload worden op deze webpagina. Er is een versie beschikbaar voor ArcGis 9.3.1 en 10.

Nieuwe beveiliging

Met de migratie naar een nieuw platform hebben wij ook een nieuwe beveiligingspolitiek geïmplementeerd. De beveiligde geoloketten zijn hierop aangepast. Door die nieuwe beveiligingspolitiek delen we geen gebruikersgegevens meer uit aan individuele gebruikers, maar geven we die door aan een verantwoordelijke binnen de gemeente, de Gis-coördinator of de verantwoordelijke voor GIS.

Migratie naar ArcGis Server 10

Om de razendsnelle evoluties op vlak van GIS te kunnen blijven volgen en u zo ook in de toekomst de best mogelijke functionaliteit te bieden, werd beslist de server bij te werken naar ArcGis Server 10.

Deze overgang zal niet onmiddelijk zichtbare gevolgen hebben voor de gebruiker.

Wij proberen de hinder tijdens de migratie zo beperkt mogelijk te houden.

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden

Nu beschikbaar onder thema Leefomgeving. De “Atlas van de woonuitbreidingsgebieden” geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.

Pagina's