Infosessie planbatenheffing

op woensdag 23 oktober 2013 van 9.30 tot 12.30 uur in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.

Infonamiddag GIS West: RWO-datamanager & DSI

op dinsdag 24 september 2013 vanaf 13.30 uur in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.

Inventarisatie gemeentelijke GIS verplichtingen

Of het nu gaat over ingebruikname van het GRB, het bijhouden van adresgegevens of uitwisseling via digiRUP, ...de GIS-verplichtingen die op Vlaams niveau opgelegd worden, zijn voor alle lokale besturen hetzelfde.

Interne Staatshervorming (Doorbraak 63) Herinschaling onbevaarbare waterlopen.

Via de uitwerking van Doorbraak 63 in het Witboek Interne Staatshervorming wordt de versnippering in het waterlopenbeheer aangepakt. Op 21 december 2012 heeft minister Schauvliege aan de Vlaamse Regering volgend plan van aanpak voorgesteld met betrekking tot de (her)inschaling van de onbevaarbare waterlopen van 2e en 3e categorie.

Wingene 29ste CRAB-gevalideerde gemeente

Wingene is sinds vandaag dinsdag 2 april de 29ste CRAB-gevalideerde gemeente. Het is bovendien de eerste gemeente waarvan het eigen adressenbestand via het xGRAB-uitwisselingsprotocol is ingeladen in het CRAB.

Orthofoto 2012 beschikbaar

Graag laten we u weten dat de nieuwe middenschalige kleurenorthofoto voor West-Vlaanderen raadpleegbaar is. Net als bij de updates in 2005 en 2009 zijn deze beelden het resultaat van een gezamelijke opdracht van AGIV en de provincie. De opnames vonden plaats op 14, 25 en 26 mei 2012.

X-GRAB voor GIS WEST-gemeenten

Om de overstap naar CRAB adressenbeheer te vereenvoudigen voor de gemeenten en een goede integratie tussen GIS West en CRAB te verzekeren zodat de voordelen van GIS WEST kunnen worden behouden, zal GIS West eenmalig instaan voor de aanmaak van een X-GRAB-bestand op basis van de gemeentelijke adressen (presentatie). Deze service wordt aangeboden aan alle West-Vlaamse gemeenten die reeds over een eigen adressenbeheer beschikken.

Stand van Zaken Middenschalige Orthofoto's

Op 26 mei 2012 werden middenschalige luchtfoto's gevlogen over heel West-Vlaanderen. 

Het AGIV legt momenteel de laatste hand aan de verwerking van deze beelden en de release van de orthofotomozaïeken voor West-Vlaanderen wordt verwacht voor februari 2013.

Meer informatie

Nieuw initiatief Geolokaal voor lokale besturen

Op de AGIV trefdag werd Geolokaal, het nieuwe samenwerkingsinitiatief van de Vlaamse provincies gelanceerd. Geolokaal werd opgericht om de lokale besturen beter te ondersteunen en te begeleiden bij het gebruik van geografische informatie binnen de organisatie en het implementeren van de Vlaamse GIS-initiatieven (zoals CRAB, GRB, MRB-wegen, enz.). De Vlaamse provincies, de VVSG, het DDAR en het AGIV werken samen om deze ondersteuning te organiseren.

Opleidingen CRAB-adresbeheer voor steden en gemeenten

De Vlaamse steden en gemeenten worden de exclusieve beheerders van geldige adressen in Vlaanderen. Deze belangrijke en nuttige taak staat beschreven in het CRAB-decreet, dat op 1 juni 2011 in werking trad. Het AGIV organiseert een opleiding specifiek voor CRAB-adresbeheerders. Tijdens deze opleiding wordt niet enkel het CRAB uitgebreid toegelicht, er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan het opzetten en uitvoeren van een gepast CRAB-implementatietraject. De “Handreiking CRAB-adresbeheer” zal de basis van deze opleiding vormen.

Pagina's