De Orthofotomozaïek (middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen, 2014.07) is beschikbaar gemaakt op het Gis West Platform (Geoloketten, Gis West Extensie, ...)

Het AGIV geeft jaarlijks de opdracht om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken.

Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren van digitale fotografische luchtopnamen in het wintervliegseizoen met een grondresolutie van 17cm en, vervolgens, de productie van een orthofotomozaïek met grondresolutie van 25cm.

Dit product is een compilatie van de meest recente orthofotomozaïeken die voor ieder deel van dit gebied beschikbaar zijn en wordt bijgewerkt telkens er een nieuwe deel ingewonnen is.

Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

Bestemd voor gebruik als rasterachtergrondlaag in GIS-applicaties op regionaal niveau.

Deze orthofotomozaïek wordt aangeboden via een raadpleegdienst en kan eveneens als uitsnede per gemeente of als reeks van 1/16e NGI-kaartbladdelen via bestandsoverdracht verkregen worden.