Begin dit jaar verstuurde de VVSG een bevraging omtrent het GIS-gebruik in lokale besturen. De bevraging had als doel om steden en gemeenten te classificeren binnen een GIS-typologie zodat er een beeld geschetst kan worden van het GIS-gebruik bij de lokale besturen in Vlaanderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf types van GIS-gemeenten: 

  1. Gemeente zonder GIS-gebruik
  2. Gemeente met GIS als raadpleegtoepassing
  3. Gemeente met GIS-gebruik in verschillende diensten
  4. Gemeente steunt op dienstenbreed GIS.
  5. Gemeente met organisatiebreed en geïntegreerd GIS. 

Net als de GIS-monitor 2013 werd deze enquête uitgewerkt samen met de projectgroep Geolokaal. De nieuwe bevraging laat toe om de evolutie sinds 2013 te meten. Op deze manier kunt u nagaan op welke manier GIS binnen de gemeentelijke werking wordt ingezet en kunt u de eigen organisatie situeren ten opzichte van andere gemeenten. De resultaten van de bevraging zijn gepubliceerd op Geopunt