Met een Geografisch Informatiesysteem (GIS) kunnen gemeenten:

  • burgers per SMS verwittigen bij een gaslek;
  • burgers per e-mail informeren over weghinder;
  • vastgoedinformatie digitaal leveren aan notarissen, makelaars en architecten;
  • vlot inplantingskeuzes maken van nieuwe infrastructuur (kinderdagverblijf, speelplein, sportzaal, bibliotheek, ...);
  • aan hulpdiensten de exacte ligging van nieuwe en gewijzigde adressen digitaal doorgeven;
  • concessies op begraafplaatsen efficiënt beheren en op kaart weergeven; -
  • leegstandheffing en taks op tweede verblijven accuraat innen; 
  •  …

Kortom, met Geografische Informatiesystemen doen gemeenten het beter. Maar er zijn heel wat verschillen in GIS-maturiteit tussen de gemeenten vandaag. Tot welk GIS-type behoort jouw gemeente? Ontdek het in de “GIS-monitor 2013: wie doet wat?”

De GIS-monitor is een initiatief van de Vlaamse overheid en de VVSG, met samenwerking van de Vlaamse provincies.