CRAB

Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen en vormt het antwoord van het AGIV op de adresproblematiek.

Het gaat over een bestand met nummers (we spreken niet langer meer over huisnummers) en straatnamen, maar wat het CRAB werkelijk bijzonder maakt is dat het ook de positie van deze adressen, de zogeheten adresposities, bevat. Van elk van de 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen wordt in het CRAB een xy-coördinaat opgeslagen.

Het CRAB is een initiatief dat zich in de eerste plaats om de uitwisseling en kwaliteit van adresgegevens bekommert.

Het CRAB-project beoogt:

 • één generiek bruikbare standaard op het vlak van definitie en codering tot stand te brengen;
 • één correct en actueel bestand met alle volledige adressen voor Vlaanderen aan te maken;
 • informatie over de geografische ligging van adressen te integreren (adresposities).

Het project resulteerde alvast in een uitwisselingsstandaard, een databank en een reeks afgeleide producten.

Op de website van AGIV kan men alle informatie en producten i.v.m. CRAB terug vinden.

GRAB

Het Gemeentelijk Referentie Adressen Bestand (GRAB) is het geheel aan faciliteiten, procedures en afspraken die de gemeenten in staat stellen de CRAB-databank (of Centraal Referentie Adressen Bestand) binnen de gemeentelijke werking aan te wenden en decentraal bij te houden.

Op de website van AGIV kan men meer informatie i.v.m. GRAB terug vinden.

P-CRAB  (Geoloket)

1. Knooppunt GRAB en CRAB

Ondanks de goede bedoelingen van AGIV hebben de gemeenten nog een weg te gaan vooraleer zij kunnen communiceren met het CRAB:

 • de lokale adressendatabanken zijn doorgaans onvolledig en moeten dus bijgevolg bijgewerkt en gecontroleerd worden
 • de straatassen en –codes moeten eveneens bijgewerkt worden
 • de gebruikte straat- en adrescodering (Rijksregister) moet naadloos aansluiten met de Vlaamse norm (CRAB-code)

Met P-CRAB wil de provincie West-Vlaanderen een knooppunt vormen om de uitwisseling tussen het gemeentelijk bestand (GRAB) en het Vlaams bestand (CRAB) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

2. Meerwaarde P-CRAB

 • de adressendatabank aangeleverd door AGIV vertoont veel onvolkomenheden. Daarom heeft de provincie op basis van diverse criteria een ‘opgeschoonde’ versie klaar voor elke gemeente die nog van start moet gaan.
 • in de voorgestelde versie in het P-CRAB is meteen een unieke link gelegd tussen de coderingen van het Rijksregister en het AGIV
 • alle gemeenten hebben de mogelijkheid hun GRAB op te laden in het P-CRAB
 • de kwaliteit van de data wordt dagelijks gepeild
 • de bedoeling is de resultaten ook meteen door te sturen naar het CRAB
 • op basis van het P-CRAB zullen webservices ontwikkeld worden die in administratieve toepassingen kunnen geïmplementeerd worden

3. Tools

4. Periodiciteit

 • altijd beschikbaar via diverse bronnen
 • kan dagelijks opgeladen worden

5. Bewaking kwaliteit

 • bewaking kwaliteit door middel van Adressenmonitor (dagelijkse update)

6. Winst voor de gebruiker

 • gebruiker beschikt over alle gekende (geregistreerde) adressen
 • steeds up-to-date
 • door gebruik te maken van adrescode beschikt de gebruiker steeds over de juiste adresinformatie
 • geen verkeerde schrijfwijze niet meer
 • hernummeringen hebben niet langer een nefaste invloed op de databank
 • alle databanken met een adrescode kunnen geografisch voorgesteld worden
 • ...

7. Gevolgen voor gemeente

 • niet langer een exclusieve taak van de bevolkingsdienst
 • ingebed in een totale organisatie
 • GIS-Cel of technische Dienst is aangewezen partner:

  Kent adressen toe - zo vroeg mogelijk : panden / kavels / bedrijven …

  Stuurt register door naar P-CRAB en dus automatisch naar CRAB

  Continue bijwerking en kwaliteitscontrole

  Dwingt gebruik van adrescodering af

Adressenmonitor

1. Wat: Tool voor het opsporen van anomalieën bij adressen op basis van beschikbare data door middel van ruimtelijke meldingen

straten:

 • straten beheerd door gemeente
 • Transportnetwerk AGIV (Navteq)
 • CRAB (2010)

adrespunten:

 • adrespunten beheerd door gemeente
 • CRAB (2010)
 • Bevolking (1 januari 2010)

2. Resultaat: 2 datalagen (straten en adrespunten) die ruimtelijk meldingen van de anomalieën van adressen weergeven

 • fouten
 • incoherenties
 • controles

3. Beschikbaar via:

 • geoloket Gis West
 • Gis West Bibliotheek in ArcGis Desktop
 • Zip-file

4. Meldingen (handleiding)

 • fouten straten

  niet-numerieke straatcode

  straat heeft meerdere straatcodes (Incoherentie CRAB)

  overlappende straten (Pleinen, plaatsen, markten,…)

  Verschillende straatnamen voor straatcode

 • fouten adrespunten

  adrespunt komt met meerdere straatcodes voor

  correcte link naar CRAB, maar niet corresponderende straatcode

  corresponderende straat(code) ontbreekt op kaart

  Attributen adrespunt zijn niet coherent

  Adres komt meerdere keren voor

  ontbrekende adressen toevoegen (bevolking)

 • controles straten

  niet gedefinieerde straten:

  • Bevatten een straatcode, maar worden niet teruggevonden in CRAB stratenlijst (CRAB_ID)
  • Bevatten geen straatcode en geen straatnaam
  • Bevatten geen straatcode, maar wel een straatnaam

  geen adrespunten voor straatcode

 • controles adrespunten

  niet corresponderend met dichtstbijzijnde straat

  corresponderende straat verder dan 100 meter

5. Werkwijze: Clearing van adressen

 • stap1: Straten

  Controleren en opkuisen van de meldingen uit de adressenmonitor in de eigen stratenlaag of de stratenlaag (Transportnetwerk)

  die door Gis West wordt aangeboden in een GIS-toepassing

  Na clearing, opladen van straten via laadmodule naar Gis West zodat de adressenmonitor deze gecorrigeerde stratenlaag kan verwerken, want heeft gevolgen voor de meldingen van de adrespunten

 • stap2: Adrespunten

  controleren en opkuisen van de meldingen uit de adressenmonitor in de eigen adrespuntenlaag of de adrespuntenlaag (CRAB)

  die door Gis West wordt aangeboden in een GIS-toepassing

  In samenwerking met de dienst bevolking

  Na clearing, opladen van adrespunten via laadmodule naar Gis West zodat de adressenmonitor deze gecorrigeerde adrespuntenlaag kan verwerken

  6. Periodiciteit

  adressenmonitor wordt dagelijks geüpdate ('s nachts), na het opladen van straten en/of adrespunten, resultaat volgende dag beschikbaar