Geoloket actuele- en historische kadastrale perceelsplannen

Dit Geoloket bevat de ons beschikbare actuele- en historische kadasterplannen van West-Vlaanderen.

Kadastrale Perceelsplannen

Het kadastraal perceelsplan is een document dat een (topo-)grafische voorstelling geeft van de onroerende eigendommen (kadastrale percelen), van hun grenzen en van de gebouwen die erop voorkomen.

Elk kadastraal perceel is op het plan per sectie genummerd. Hoewel dit plan geen juridische waarde heeft, biedt het wel al informatie over de locatie van de percelen, de grenzen van een eigendom of erfdienstbaarheden. In de notariële akte, opgemaakt bij bv. de verkoop van een goed bij de notaris, vindt men al een eerste omschrijving van dat goed. Meer juridische zekerheid krijgt men indien de grenzen door een landmeterexpert werden opgemeten en het afpalingsplan door de aanpalende eigenaars mee werd ondertekend en toegevoegd is aan de notariële akte.

De kadastrale perceelsplannen zijn in oorsprong eilandplannen waarvan de kaartschaal varieert van 1/500 tot 1/2500. Door hun manier van aanmaak en bijwerking bieden zij slechts een beperkte grootschalige geometrische nauwkeurigheid. Ze geven een goede situering van het privédomein, maar het openbaar domein wordt helemaal niet of slechts heel summier gedetailleerd. Ieder van de +/- 4,6 miljoen percelen in Vlaanderen is terug te vinden op één van de 13.500 kadastrale perceelsplans. Ze worden jaarlijks bijgewerkt, teneinde de kadastrale toestand op 1 januari vast te leggen, waarop ook de heffingen van dat jaar berusten. In de praktijk betekent dit dat de plannen bij het kadaster beschikbaar zijn vanaf juli-augustus en de bijwerkingen weergeven tot 1 januari van dat jaar. Het kadastraal plan wordt nu volledig digitaal verwerkt (project CADMAP). Vanaf toestand 1-1-2006 is het officiële plan het digitale plan , gekend onder de naam CADMAP. De verstrekkingsmodaliteiten voor particulieren en bedrijven kunnen opgevraagd worden bij de A.A.P.D. Voor specifieke doelgroepen werden met de A.A.P.D. overeenkomsten afgesloten.

KADSCAN: gescande, gegeorefereerde kopies van de kadastrale perceelsplans

Het betreft hier voor de provincie West-Vlaanderen 3.811 kadastrale perceelsplans. Deze werden momenteel in analoge vorm bij de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED) aangemaakt en bijgehouden. Kadscan is de digitale weergave van de gescande, gegeorefereerde kopies van deze kadastrale perceelsplans.

De kadscan gegevens in dit project geven de kadastrale toestand weer op:

KADVEC: plangetrouwe vectorisering van de KADSCAN-bestanden

Het betreft een plangetrouwe vectorisering van de KADCAN-bestanden. KADVEC werd in nauwe samenwerking met de A.A.P.D. opgezet, teneinde KADVEC als basis te beschouwen voor CADMAP. GIS-Vlaanderen verzorgde, met cofinanciering van de MIS en AROHM, de initiële aanmaak en ingangscontrole, waarna de AAPD een verificatie uitvoerde en de gegevens bijwerkte.

De KADVEC gegevens in dit project geven de kadastrale toestand weer op:

CADMAP: gedigitaliseerd kadastraal percelenplan (AAPD)

CADMAP is de vectorisering van de ingescande kadastrale plannen van het grondgebied van België. Voor het Vlaams grondgebied valt CADMAP geometrisch samen met KADSCAN/KADVEC. De CADMAP gegevens zijn gebiedsdekkend beschikbaar en zeer recent geactualiseerd (door A.A.P.D.). De gegevens zijn eigendom van AAPD en gebonden aan zeer strikte gebruiksvoorwaarden.

De CADMAP gegevens in dit project geven de kadastrale toestand weer op:

Dankzij de samenwerking tussen provinciebestuur West-Vlaanderen en A.A.P.D. is de CADMAP-versie 2007 geometrisch verbeterd op basis van de luchtfoto 2005. In deze technische nota vindt u meer uitleg over de verschillende fasen in het CADMAP-project.

Basis perceelpunten

Deze vectoriële puntenlaag is opgebouwd op basis van CADMAP-versie 2008 en geüpdate met data die aangeleverd is door gemeenten die een kadasterplan (WPB) in eigen beheer hebben.


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Server 10.5 en Geocortex Essentials 4 for Silverlight als ondersteunende technologie. De Gis West Silverlight geoloketten kunnen opgestart worden met Internt Explorer 11 en Mozilla Firefox ESR, deze browsers ondersteunen nog de Microsoft Silverlight plug-in versie 5. Wanneer dit nog niet uitgevoerd is stelt de browser meestal zelf voor om deze plug-in te installeren. Wanneer dit niet het geval kan u deze plug-in gratis downloaden van de Microsoft-site. U kunt de werking van de Microsoft Silverlight plug-in op deze pagina testen.

De Gis West Silverlight geoloketten zijn getest met volgende browsers:

-    Internet Explorer 11
-    Mozilla Firefox ESR (download)

Google Chrome en Mozilla Firefox worden niet meer ondersteund vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Momenteel is het "HTML5"- Gis West geoloket die kan opgestart worden met alle gekende browsers in ontwikkeling en test. U kunt via volgende link eens een kijkje nemen en de verschillende functionaliteiten doornemen: Gis West "HTML5"-geoloket

Tips!

Je hebt Silverlight geïnstalleerd en toch krijg je bij het opstarten van het geoloket een wit scherm krijgt in plaats van de verwachte kaart? Wellicht wil dit zeggen dat de Microsoft Silverlight plug-in geblokkeerd wordt door een instelling van de beveiligingssoftware op uw pc. Dit kan opgelost worden door uw beveiligingsinstellingen aan te passen of door het geoloket via "https" te benaderen, bv. Gis West Basics Internet.

De Silverlight plug-in is enkel beschikbaar voor Windows of Mac. Gebruikers van Linux kunnen Moonlight van Mono of Pipelight gebruiken om onze loketten te raadplegen.

 

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.